Citrus + Bergamot

$10.00

$20.00

 

Citrus + Bergamot


Eucalyptus / Bergamot / Grapefruit / Lemon Le Feu Citron translates to “The Fire Of Lemon”


Sizing + Details

  • Soy Wax Filling; Natural Fragrance
  • Burn Time Approx: 17 Hrs
  • 2.85 oz / 80 g